Dilekçe ve Hukuksal Arama: Örn: Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi , Telefon Çalınma Dilekçesi, Redd-i Hakim... Davası nasıl açılır?, vb.
 

Dilekçe / Sözlesmeler

DAHILI DAVA DILEKÇESI

Dilekçesi/Sözleşmesi Örneği

...... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NE

   DAVA NO        : .../...          
DAVACI (LAR) VEKİLİ          : :       
DAVALI(LAR) :         
DAVAYA DAHİL EDİLENLER : 1)    2)    3)
DAVA  :         
D. KONUSU     : Davalılar arasındaki iştirak halinde mülkiyet (elbirliği ortaklığı) yani zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan anılan kişilerin de davaya katılmaları hakkında dilekçedir.           
DAVAYA KATMA NEDENİ      : ... tarihli dava dilekçesinde davalı olarak gösterilmiş bulunan kişilerle, yukarda adları ve adresleri belirtilen ve davaya dahil edilmeleri istenilen kişiler arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğu, yürüyen yargılama sırasında anlaşılmıştır.  Sözü edilen kişilerin davaya dahil edilmemeleri halinde, yargılamanın eksik yapılacağı ve verilecek kararın yanlış olacağı anlaşılmıştır.  Bu nedenlerle, yukarda adları ve adresleri yazılı kişilerin davaya dahil edilmelerini istemek zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.       
İSTEM SONUCU         : Yukarda anılan nedenlerle, istemimizin kabul edilerek, adları ve adresleri belirtilen kişilerin davaya dahil edilmelerine ve gerekli tebligatın yapılmasına karar verilmesi saygı ile arz ve talep olunur. 

                                                                                                                      Davacı Vekili

Özet


Hukuk Eksper Öneriyor:

Alanında Uzman Avukatlarla Çalışın, İşinizi, Hayatınızı, Geleceğinizi Şansa Bırakmayın.

Ankara Avukat

MEHMET ÜNAL Ankara

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Kayseri Avukat

MEHMET ZEKI YELTEKIN Kayseri

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Ankara Avukat

KEMAL TACAR ÇAGLAR Ankara

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Sakarya Avukat

EKREM ASCI Sakarya

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Adana Avukat

MEMDUH OCAK Adana

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

ABDULLAH CEM TOGRUL Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
 Avukat

EDIBE SARIALTIN

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
 Avukat

HAKKIYE TAKIS

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Samsun Avukat

YILMAZ ÇOLAK Samsun

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

ÖZGÜR ASIK Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın

HukukEKSPER.com ve İnterneti çok daha hızlı kullanabilmeniz için  'u öneriyoruz.