Dilekçe ve Hukuksal Arama: Örn: Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi , Telefon Çalınma Dilekçesi, Redd-i Hakim... Davası nasıl açılır?, vb.
 

Dilekçe / Sözlesmeler

DAHILI DAVA DILEKÇESI

Dilekçesi/Sözleşmesi Örneği

...... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NE

   DAVA NO        : .../...          
DAVACI (LAR) VEKİLİ          : :       
DAVALI(LAR) :         
DAVAYA DAHİL EDİLENLER : 1)    2)    3)
DAVA  :         
D. KONUSU     : Davalılar arasındaki iştirak halinde mülkiyet (elbirliği ortaklığı) yani zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan anılan kişilerin de davaya katılmaları hakkında dilekçedir.           
DAVAYA KATMA NEDENİ      : ... tarihli dava dilekçesinde davalı olarak gösterilmiş bulunan kişilerle, yukarda adları ve adresleri belirtilen ve davaya dahil edilmeleri istenilen kişiler arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğu, yürüyen yargılama sırasında anlaşılmıştır.  Sözü edilen kişilerin davaya dahil edilmemeleri halinde, yargılamanın eksik yapılacağı ve verilecek kararın yanlış olacağı anlaşılmıştır.  Bu nedenlerle, yukarda adları ve adresleri yazılı kişilerin davaya dahil edilmelerini istemek zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.       
İSTEM SONUCU         : Yukarda anılan nedenlerle, istemimizin kabul edilerek, adları ve adresleri belirtilen kişilerin davaya dahil edilmelerine ve gerekli tebligatın yapılmasına karar verilmesi saygı ile arz ve talep olunur. 

                                                                                                                      Davacı Vekili

Özet


Hukuk Eksper Öneriyor:

Alanında Uzman Avukatlarla Çalışın, İşinizi, Hayatınızı, Geleceğinizi Şansa Bırakmayın.

Istanbul Avukat

FAHRIYE ERBASOL Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Zonguldak Avukat

AHMET TEVFIK PESTILCI Zonguldak

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

SUZAN KOÇ Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Tekirdag Avukat

ISIL ATAKISI Tekirdag

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

SALIH AYHAN ÖZSARAÇOGLU Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

GÜLIZAR ÖZDEN ÇOKAR Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

AHMET KAYIHAN YIRÇI Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

BÜLENT GÜLTEKIN Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
 Avukat

HILAL KOÇOGULLARI

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

HASRET ÇOMAK Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın

HukukEKSPER.com ve İnterneti çok daha hızlı kullanabilmeniz için  'u öneriyoruz.