Dilekçe ve Hukuksal Arama: Örn: Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi , Telefon Çalınma Dilekçesi, Redd-i Hakim... Davası nasıl açılır?, vb.
 

Dilekçe / Sözlesmeler

DAHILI DAVA DILEKÇESI

Dilekçesi/Sözleşmesi Örneği

...... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NE

   DAVA NO        : .../...          
DAVACI (LAR) VEKİLİ          : :       
DAVALI(LAR) :         
DAVAYA DAHİL EDİLENLER : 1)    2)    3)
DAVA  :         
D. KONUSU     : Davalılar arasındaki iştirak halinde mülkiyet (elbirliği ortaklığı) yani zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan anılan kişilerin de davaya katılmaları hakkında dilekçedir.           
DAVAYA KATMA NEDENİ      : ... tarihli dava dilekçesinde davalı olarak gösterilmiş bulunan kişilerle, yukarda adları ve adresleri belirtilen ve davaya dahil edilmeleri istenilen kişiler arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğu, yürüyen yargılama sırasında anlaşılmıştır.  Sözü edilen kişilerin davaya dahil edilmemeleri halinde, yargılamanın eksik yapılacağı ve verilecek kararın yanlış olacağı anlaşılmıştır.  Bu nedenlerle, yukarda adları ve adresleri yazılı kişilerin davaya dahil edilmelerini istemek zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.       
İSTEM SONUCU         : Yukarda anılan nedenlerle, istemimizin kabul edilerek, adları ve adresleri belirtilen kişilerin davaya dahil edilmelerine ve gerekli tebligatın yapılmasına karar verilmesi saygı ile arz ve talep olunur. 

                                                                                                                      Davacı Vekili

Özet


Hukuk Eksper Öneriyor:

Alanında Uzman Avukatlarla Çalışın, İşinizi, Hayatınızı, Geleceğinizi Şansa Bırakmayın.

Aydin Avukat

MUSTAFA HÜRREM SAHINCI Aydin

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Ankara Avukat

SEMIH SÖZEN Ankara

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Izmir Avukat

HIDIR AKGÜN Izmir

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Edirne Avukat

MUHITTIN YÜCEL ÖZTOPRAK Edirne

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
 Avukat

FIKRET KART

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
 Avukat

HIKMET ÇIÇEK

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

EDA PEMBE YÜCEL Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

ERKIN KÜRTÜN Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

NESLIHAN AKAY Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

RESAT TUNCER Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın

HukukEKSPER.com ve İnterneti çok daha hızlı kullanabilmeniz için  'u öneriyoruz.