Dilekçe ve Hukuksal Arama: Örn: Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi , Telefon Çalınma Dilekçesi, Redd-i Hakim... Davası nasıl açılır?, vb.
 

Dilekçe / Sözlesmeler

DAHILI DAVA DILEKÇESI

Dilekçesi/Sözleşmesi Örneği

...... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NE

   DAVA NO        : .../...          
DAVACI (LAR) VEKİLİ          : :       
DAVALI(LAR) :         
DAVAYA DAHİL EDİLENLER : 1)    2)    3)
DAVA  :         
D. KONUSU     : Davalılar arasındaki iştirak halinde mülkiyet (elbirliği ortaklığı) yani zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan anılan kişilerin de davaya katılmaları hakkında dilekçedir.           
DAVAYA KATMA NEDENİ      : ... tarihli dava dilekçesinde davalı olarak gösterilmiş bulunan kişilerle, yukarda adları ve adresleri belirtilen ve davaya dahil edilmeleri istenilen kişiler arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğu, yürüyen yargılama sırasında anlaşılmıştır.  Sözü edilen kişilerin davaya dahil edilmemeleri halinde, yargılamanın eksik yapılacağı ve verilecek kararın yanlış olacağı anlaşılmıştır.  Bu nedenlerle, yukarda adları ve adresleri yazılı kişilerin davaya dahil edilmelerini istemek zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.       
İSTEM SONUCU         : Yukarda anılan nedenlerle, istemimizin kabul edilerek, adları ve adresleri belirtilen kişilerin davaya dahil edilmelerine ve gerekli tebligatın yapılmasına karar verilmesi saygı ile arz ve talep olunur. 

                                                                                                                      Davacı Vekili

Özet


Hukuk Eksper Öneriyor:

Alanında Uzman Avukatlarla Çalışın, İşinizi, Hayatınızı, Geleceğinizi Şansa Bırakmayın.

Istanbul Avukat

BILGIN INANÇ Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Bursa Avukat

NIGAR ÇAMURCUOGLU Bursa

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Çanakkale Avukat

NECATI BASAR Çanakkale

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Usak Avukat

Mustafa SAGSÖZ Usak

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
 Avukat

Ugur ÖZTÜRK

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
 Avukat

MERT ER KARAGÜLLE

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

IBRAHIM DEMIRCI Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

YILMAZ GÜLEÇ Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

TÜLAY ÇELIK Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

RAHSAN KUZU Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın

HukukEKSPER.com ve İnterneti çok daha hızlı kullanabilmeniz için  'u öneriyoruz.